Tag: קובנה

שנה טובה

שוטר התנועה של אלוהים. בדרכי חזרה מכנס ליצנים רפואיים נעצרתי לרגע כדי להעלות טרמפיסטים לרכבי. מכיוון שהבחנתי בהם בערך דקה לפני שהגעתי למחסום אורנית, עמדתי

רוצה לקרוא עוד »

שנה טובה

שוטר התנועה של אלוהים. בדרכי חזרה מכנס ליצנים רפואיים נעצרתי לרגע כדי להעלות טרמפיסטים לרכבי. מכיוון שהבחנתי בהם בערך דקה לפני שהגעתי למחסום אורנית, עמדתי

רוצה לקרוא עוד »